BG38: Cách nộp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua mạng hàng tháng, quý
Các bạn thường nôp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng bản giấy và phái mang đến tận bộ phận 1 cửa của chi cục thuế để nộp rất mất thời gian .
để tiết kiệm thời gian, chi phí thì các bạn kế toán chỉ cần nộp qua mạng mọi lúc, mọi nơi.
Chúc các bạn thành công

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

2 Comments

Mai Do

February 23, 2020

Cách nộp qua mạng này có được Cục thuế chấp nhận ko vậy bạn ơi

Reply

HKT YBA Hội Kế Toán Tỉnh Yên Bái

February 23, 2020

BG38: Cách nộp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua mạng hàng tháng, quý
Các bạn thường nôp báo cáo- bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN bằng bản giấy và phải mang đến tận bộ phận 1 cửa của chi cục thuế để nộp rất mất thời gian .
Để tiết kiệm thời gian, chi phí thì các bạn kế toán chỉ cần nộp qua mạng mọi lúc, mọi nơi.
Chúc các bạn thành công

Reply

Leave a Reply