Cách tìm hiểu mọi doanh nghiệp trên sàn chứng khoán | Đầu tư chứng khoán

3
26Khi mới bắt đầu tham gia thị trường, Kiên rất khó khăn trong việc tìm kiếm thông tin của các doanh nghiệp vì không biết có những tài liệu nào quan trọng nào cần phải đọc.
Video này Kiên sẽ hệ thống các nhóm tài liệu quan trọng đã giúp Kiên tìm hiểu về mọi doanh nghiệp trên 3 sàn, bao gồm:
1/ Các nhóm tài liệu quan trọng để tìm hiểu doanh nghiệp;
2/ Nơi để tải những nhóm tài liệu trên.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here