Cách tính các chỉ số NGÂN HÀNG thông dụng | ACB | Đầu tư chứng khoán

4
34Cách tính các chỉ số Ngân hàng thông dụng
🌳 Đo lường hiệu quả kinh doanh
🌿 COF (Average Cost of Financing): Chi phí huy động bình quân cho biết ngân hàng phải huy động với mức lãi suất bình quân là bao nhiêu. Chỉ số này càng thấp thì ngân hàng càng có vị thế trong việc huy động vốn.
COF = Chi phí lãi và các chi phí tương tự/ Công nợ phải trả lãi
Công nợ phải trả lãi = Các khoản nợ CP và NHNNVN + Tiền gửi và vay các TCTD khác + Tiền gửi của khách hàng + Phát hành giấy tờ có giá.

🌿 NIM (Net Interest Margin): NIM có xu hướng cao ở các ngân hàng bán lẻ quy mô nhỏ hơn là NIM của các ngân hàng bán buôn. Tỷ lệ NIM tăng cho thấy dấu hiệu của quản trị tốt tài sản Nợ – Có.
NIM = Thu nhập lãi thuần/Tổng tài sản sinh lãi bình quân;
Tổng tài sản sinh lãi bình quân = Bình quân 4 quý gần nhất (Tiền gửi tại NHNNVN + Tiền gửi lại các TCTC khác + Chứng khoán kinh doanh + Cho vay khách hàng + Chứng khoán đầu tư)

🌳 Đo lường chất lượng tài sản
🌿 Tỷ lệ nợ xấu: Các khoản dư nợ tín dụng khách hàng của ngân hàng được phân loại từ Nhóm 1 đến Nhóm 5, tương ứng với các nhóm nợ là: Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn); Nhóm 2 (Nợ cần chú ý – Nợ quá hạn từ 10-90 ngày); Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn – Nợ quá hạn từ 91-180 ngày); Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ mất vốn – Nợ quá hạn từ 181 – 360 ngày); Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn – Nợ quá hạn trên 360 ngày). Các khoản nợ phân loại từ Nhóm 3 – 5 được xem là nợ xấu.
Tỷ lệ nợ xấu cho biết chất lượng và rủi ro của danh mục cho vay của ngân hàng, bao nhiêu đồng đang bị phân loại vào nợ xấu trên 100 đồng cho vay. Tỷ lệ này có xu hướng tăng lên là dấu hiệu xấu cho thấy chất lượng các khoản cho vay đang suy giảm.
 
🌿 Nợ nhóm 2/Cho vay KH: Nợ nhóm 2 là nhóm nợ có khả năng chuyển đổi sang các nhóm nợ xấu. Chỉ số này có xu hướng tăng báo hiệu Tỷ lệ nợ xấu có thể sẽ tăng trong tương lai.
 
🌿 Lãi, phí phải thu/Cho vay KH: Chỉ số này có xu hướng tăng báo hiệu Tỷ lệ nợ xấu có thể sẽ tăng trong tương lai.
 
🌿 Dự phòng rủi ro/Nợ xấu: Dự phòng rủi ro tín dụng bao gồm dự phòng cụ thể và dự phòng chung. Tỷ lệ Dự phòng rủi ro/Nợ xấu vượt 100% cho thấy ngân hàng quản trị rủi ro thận trọng và có nguồn thu nhập dự trữ để lấy ra dùng khi cần thiết.
==========
✅ Khóa học Phân tích Đầu tư Chứng khoán từ Cơ bản tới Nâng cao:
✅ Đăng ký kênh của Kiên WB để cập nhật video mới nhất tại đây:
🌞 Group Siêu Cổ Phiếu – Cộng Đồng Đầu tư Việt Nam:

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/chung-khoan

4 COMMENTS

  1. ACE xem Phân tích các chỉ số Ngân Hàng tại đây: https://youtu.be/Oq_RrfmhKmU

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here