Cách tính lãi phạt chậm nộp cực kỳ đơn giản bằng Excel

2
44Hướng dẫn cách tính tiền phạt chậm nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN, thuế môn bài và các mức phạt nộp chậm tiền thuế năm 2016 theo quy định mới nhất của Bộ tài chính như: Thông tư 130/2016/TT BTC, Luật 106/2016/QH13, Nghị định 100/2016/NĐ-CP, Công văn 10315/BTC TCT:

1. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh từ ngày 01/7/2016 thì tiền chậm nộp được tính theo mức 0,03%/ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

2. Đối với khoản tiền thuế nợ phát sinh trước ngày 01/7/2016 nhưng sau ngày 01/7/2016 vẫn chưa nộp thì tính như sau:

Trước ngày 01/01/2015 tính phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo quy định tại Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH13, số ngày chậm nộp nhỏ hơn 90 ngày là 0.05%, từ ngày 91 trở đi là 0.07%/ngày

Từ ngày 01/01/2015 tính tiền chậm nộp theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13, 0,05%/ngày.

Từ ngày 01/7/2016 tính tiền chậm nộp theo mức 0,03%/ngày

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here