Cassette VAFACO Audio Mat A : 1990 : Tinh Ca Que Huong Noi Niem Tha Huong 2 :01 : Tieu Can Mot Ban Tinh Ca :
Sang Tac : Nhac Si : Huy Phuong :
Ca Si : Dinh Van :
02 : Chieu Ha Vang :
Sang Tac : N hac Si : Nguyen Ba Nghiem :
Ca Si : Bao Yen :
03 : Ao Ba Ba :
Sang Tac : Nhac Si : Tran Kiet Tuong :
Ca Si : Bao Yen :
04 : Tinh Yeu Tren Dong Song Quan Ho :
Sang Tac : Nhac Si : Tran Kiet Tuong :
Ca Si : Trang Thanh Lan :
05 : O Hai Dau Noi Nho :
Sang Tac : Nhac Si : Phan Huynh Dieu :
Ca Si : Bao Yen :
06 : Mua Mien Trung :
Sang Tac : Nhac Si : Phan Huynh Dieu :
Ca Si : Ngoc Yen :
07 : Huong Tram :
Tho : Do Trung Quan : Nhac : Vu Hoang :
Ca Si : Trang My Dung :
08 : Ngau Hung Ly Qua Cau :
Sang Tac : Nhac Si : Tran Tien :
Ca Si : Ngoc Tan :
VAFACO AUDIO phat hanh : 1990 :

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/ty-gia

1 Comment

  • Trời ơi hay quá Anh ôi , a có nỗi niềm tha hương 1 và 3 úp luôn đi Anh

    Dona Nhạc Xưa
    Posted March 29, 2020

Leave a comment