Chi Cục thuế Q.3 không cho nguoi dân vào!

0
30Theo lịch làm việc là 7h30 nhưng đến 7h50, nhân viên bao vệ chi cục thuế vẫn chưa cho người dân vào nộp tờ khai. Cách làm việc thật quan liêu. Vậy nên tấm biển ghi lịch làm việc là 8h để mọi người phải đợi! Không biết nhân viên chi Cục thuế Q.3 có lãnh lương cho ngày làm việc thứ bảy không?

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here