Chính sách mới về tiền lương có hiệu lực 2016 | VTC

2
38VTC | Đóng BHXH theo mức thu nhập; Tăng lương tối thiểu vùng; Thanh niên tình nguyện được hưởng chính sách như người có công; Trợ cấp mất việc ít nhất bằng hai tháng lương; chế độ nghỉ thai sản; Điều chỉnh cách tính lương hưu… là những chính sách mới sẽ có hiệu lực thi hành từ tháng 1/2016

*Nguồn: VTC14
* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here