Chính sách thuế TNCN

0
38MỘT SỐ NỘI DUNG MỚI VỀ CHÍNH SÁCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN (TNCN).

Phần I. Phạm vi áp dụng thuế TNCN
Phần II. Điều kiện xác định cá nhân cư trú tại VN.
Phần III. Thu nhập chịu thuế TNCN.
Phần IV. Thu nhập cá nhân được miễn thuế.
Phần V. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú.

– Các nội dung về CS thuế TNCN hướng dẫn tại TT số 111/2013/TT-BTC.

– Các nội dung về QLT thuế TNCN hướng dẫn tại TT số 156/2013/TT-BTC. Riêng hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ đối với giảm trừ gia cảnh cho NPT hướng dẫn tại TT số 111/2013/TT-BTC.

Biểu tỷ lệ thu nhập các nhân (tncn) chịu thuế ấn định.
– Từ ngày 01/01/2014, áp dụng Biểu tỷ lệ TNCT mới với 04 tỷ lệ tương ứng với 04 nhóm ngành nghề:
+ Phân phối, cung cấp hàng hoá: thuế tncn 7%
+ DVụ, XD không bao thầu NVL: thuế tncn 30%
+ SX, CTải, DV gắn với hàng hóa, XD có bao thầu NVL: thuế tncn 15%
+ Hoạt động kinh doanh khác: thuế tncn 12%
* Lưu ý: Chi tiết các nhóm ngành nghề sẽ áp dụng theo biểu tỷ lệ thuế GTGT.

Năm 2013 là năm có nhiều chính sách thuế sửa đổi, bổ sung trong đó có chính sách thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Nhằm hỗ trợ cho người nộp thuế quyết toán thuế TNCN năm 2013,Tổng cục Thuế lưu ý người dân một số vấn đề như sau:

Áp dụng quyết toán thuế theo 02 chính sách cũ và mới đã sửa đổi bổ sung.

Chính sách cũ áp dụng cho 06 tháng đầu năm 2013 gồm những quy định tại Luật thuế TNCN năm 2007; Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/09/2008 và các Thông tư của Bộ Tài chính như Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008; Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/03/2009;…

Chính sách mới áp dụng cho 06 tháng cuối năm 2013 gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN; Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013; Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 và một số văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế.

Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng bất động sản.
Chính sách thuế TNCN của Việt nam

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here