Công cụ hoạch định kế hoạch chiến lược [Intro]

0
18Khóa học :

Nhằm giúp giúp các tổ chức phi lợi nhuận của Việt Nam ứng dụng và phát triển thành công những dự án chiến lược của mình, Trung tâm cộng đồng LIN phối hợp cùng Kyna.vn thực hiện khóa học “Công cụ lập kế hoạch chiến lược dành cho tổ chức phi lợi nhuận”.

Ai sẽ là đối tượng học của khóa học này?
Những người đang là Giám đốc điều hành.
Những người thuộc Ban giám đốc/ nhóm quản lý.
Các thành viên ban giám đốc.
Những cá nhân tham gia vào quy trình lập kế hoạch chiến lược.
Vậy nếu không hoạch định chiến lược, kế hoạch của tổ chức sẽ có nguy cơ gì?
Bất đồng về mục đích và ưu tiên.
Mục đích và ưu tiên không thực tế.
“Quản lý bằng khủng hoảng”.
Nhân viên bất mãn nghỉ việc.
Theo đuổi những chương trình không giúp NPO tiến gần đến mục đích của mình.
Thiếu nguồn tài trợ.
Thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng.
Quản lý tình nguyện viên không hiệu quả, khiến cho dự án thất bại.

Khóa học :

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/kien-thuc

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here