Ngày 30/7, Bộ Tài chính đã công bố quyết định nghỉ hưu theo chế độ đối với ông Trần Ngọc Tâm – Cục trưởng Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục được bổ nhiệm vị trí Cục trưởng, ông Lê Duy Minh – Phó cục trưởng phụ trách hoạt động toàn Cục Thuế, thay ông Trần Ngọc Tâm nghỉ hưu theo chế độ.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

Leave a Reply