Địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại Cảng Cát lái & sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất

0
49Lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực Cảng Cát lái & khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Thực hiện Quyết định số 2026/QĐ-TTg ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu, ngày 14/01/2016, Cục Hải quan TP.HCM đã tổ chức khai trương các địa điểm KTCN trên địa bàn TP.HCM. Đây là quyết tâm của Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan và UBND TP.HCM cùng các cơ quan: Cục Hải quan TP.HCM và các cơ quan KTCN trong công tác cải cách thủ tục hành chính, thủ tục KTCN tạo điều kiện cho người dân và DN.

1/ Quá trình, tiến độ triển khai Đề án:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, để hình thành khu vực làm việc tập trung KTCN tại khu vực cảng Cát Lái và khu vực cảng hàng không sân bay Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP.HCM đã chủ động phối hợp với Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn, Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa (SCSC), các cơ quan kiểm tra chuyên ngành và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tiến hành triển khai một số công việc như sau:

Sau thời gian chuẩn bị, đến nay hai địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại cảng Cát Lái (Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1) và tại khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (cho Chi cục Hải quan CK sân bay Quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Chuyển Phát Nhanh) đã được thành lập và đi vào hoạt động, cụ thể: xây dựng khu vực làm việc tập trung cho các cơ quan KTCN, bố trí, sắp xếp khu vực tập trung hàng hóa thuộc diện KTCN nhằm tạo thuận lợi cho việc lấy mẫu và KTCN tại cửa khẩu, xây dựng quy chế phối hợp trong việc quản lý hàng hóa thuộc diện KTCN tại cửa khẩu giữa cơ quan Hải quan, cơ quan kinh doanh cảng và cơ quan doanh nghiệp KTCN, các cơ quan tổ chức KTCN đã bố trí nhân sự và trang bị máy móc phương tiện làm việc phục vụ cho công tác KTCN, xây dựng cổng thông tin nối mạng giữa Cơ quan Hải quan với cơ quan doanh nghiệp KTCN, các cơ quan kinh doanh cảng và các doanh nghiệp xuất nhập khẩu để điện tử hóa thủ tục hồ sơ, trả kết quả KTCN, kết nối chia sẽ thông tin nhằm rút ngắn thời gian thông quan hàng hóa, công bố danh mục hàng hóa lấy mẫu KTCN, thông quan tại cửa khẩu.

2/ Lợi ích khi địa điểm KTCN tập trung đi vào hoạt động:

– Giảm khoảng 02 ngày thời gian thông quan cho một lô hàng thuộc diện KTCN nếu lô hàng thuộc loại kiểm tra bằng cảm quan, chỉ kiểm tra hồ sơ, kiểm tra giảm, kiểm tra bằng các thiết bị không phá hủy tại cảng.

– Giảm thời gian thông quan cho một lô hàng thuộc diện KTCN trung bình khoảng 02 ngày vì việc thông báo kết quả KTCN đến cơ quan HQ được chuyển đến ngay cho cơ quan HQ qua mạng công nghệ thông tin kết nối.

– Giảm thời gian thông quan cho một lô hàng thuộc diện KTCN nếu lấy mẫu tại cảng trung bình khoảng 02 ngày.

– Đảm bảo tính tuân thủ pháp luật về KTCN, việc lấy mẫu khách quan, kết quả KTCN được trung thực.

– Khắc phục được tình trạng nếu không thực hiện lấy mẫu tại cảng, sau khi được mang hàng ra khỏi cảng, DN kéo dài thời gian lấy mẫu hoặc không thực hiện việc lấy mẫu để KTCN thì sẽ khó khăn cho việc theo dõi, quản lý.

– Giảm chi phí cho việc thông quan do giảm thời lưu kho, bãi; lấy mẫu thuận lợi.

– Giảm chi phí cho việc lấy mẫu tại cảng vì được doanh nghiệp kinh doanh cảng hỗ trợ đưa lô hàng đến vị trí thuận tiện cho việc lấy mẫu và cơ quan KTCN có mặt ngay tại cảng để thực hiện lấy mẫu.

– Giảm chi phí cơ hội do việc hàng hóa được thông quan được nhanh và đưa ngay vào sản xuất, kinh doanh trên thị trường

Thông cáo báo chí Lễ khai trương địa điểm kiểm tra chuyên ngành tập trung tại khu vực Cảng Cát lái & khu vực sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

www.vietxnk.com

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here