Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu.

0
21Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu.
Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu.
Đối tượng áp dụng luật thuế nhà thầu.
– Tổ chức nước ngoài kinh doanh cả CSTT, không có CSTT; cá nhân nước ngoài kinh doanh cả ĐT cư trú, không cư trú (gọi chung là Nhà thầu NN) KD tại VN hoặc có TN phát sinh tại VN trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.
– Tổ chức nước ngoài kinh doanh; cá nhân nước ngoài kinh doanh (gọi chung là Nhà thầu NN) KD tại VN hoặc có TN phát sinh tại VN trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu NN để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here