Finance Webinar_Khái quát về nghề Tài Chính

0
34Tài chính Doanh nghiệp có 2 mảng chính: Nội bộ (hoạt động trong doanh nghiệp) và nhóm Tư vấn và Dịch vụ là các công ty tài chính được thành lập độc lập và cung cấp các Dịch vụ về tài chính cho các Tổ chức, Doanh nghiệp, Cá nhân.

I. Trong Nội bộ: tài chính thường có 02 mảng chính: kế toán tài chính và kế toán quản trị (Financial Accounting & Management Accounting). Kiểm toán ở nội bộ là một phần của kiểm soát nội bộ.
 
1. Vai trò của Kế toán tài chính là:
– Thực hiện và Giám sát kế hoạch tài chính
– Quản lý dòng tiền của công ty: các khoản thu – chi
– Lập các báo cáo tài chính, nghiệp vụ, thuế
2. Vai trò của Kế toán quản trị là:
– Phân tích, dự báo và lên các chiến lược về tài chính của tổ chức
– Lập kế hoạch tài chính của Tổ chức trong ngắn hạn và dài hạn
– Tổng hợp báo cáo phân tích về tình hình đầu tư, sử dụng tài chính và đưa ra các giải pháp cho các vấn đề xảy ra (nếu có)
3. Vai trò của Kiểm toán nội bộ:
– Kiểm soát rủi ro trong tổ chức
– Đảm bảo các quy trình trong công ty được tuân thủ
 
II. Mảng tư vấn và Dịch vụ: Tương ứng với các mảng của Tài chính trong nội bộ, các Công ty chuyên về Cung cấp các dịch vụ tư vấn Tài chính sẽ có các mảng như:
1.Kế toán tài chính: Đây là hoạt động cung cấp các dịch vụ về Tài chính kế toán cho các Doanh nghiệp, thay vì Doanh nghiệp thuê 1 người kế toán viên về để thực hiện các công việc này, họ có thể outsource ra ngoài. Trong dịch vụ này bao gồm cả mảng Thuế.
2. Kiểm toán: đây là dịch vụ thường gặp nhất. Nhóm các công ty lớn nổi tiếng trong mảng này là Big 4 bao gồm: PwC, Delloite, EY và KPMG…
3. Tư vấn: là các hoạt động tư vấn cho doanh nghiệp về việc quản lý tài chính, quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp, v.v…Nếu bên mảng Kiểm toán có Big4 thì bên mảng Tư vấn có Big3 các công ty lớn như Mckinsey, BCG, Bain.

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here