[GRABBIKE] CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN ĐƠN HÀNG TẠM ỨNG KHÔNG THÀNH CÔNGChính sách được bổ sung từ 29/09/2018, để được bồi hoàn quý Đối Tác cần thao tác đúng các bước hướng dẫn như trong video clip. Các trường hợp không thực hiện đầy đủ quy trình giao hàng tạm ứng, mất hàng, thao tác quoa loa đều không đủ thủ tục để nhận bồi hoàn, kính mong quý Đối Tác lưu ý cùng Grab nhé!

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

5 Comments

 • Mình muốn chạy giao hàng tạm ứng thì phải làm như thế nào vậy bạn?

  Nam Chung
  Posted March 20, 2020
 • Chạy lấy tiền cuốc ko tạm ứng được ko ad ?

  Anh Vu
  Posted March 20, 2020
 • Video này là áp dụng cho grabfood luôn hả ad?
  ở cuối video có logo của GrabFood.

  Yen Nguyen Thi Hoang
  Posted March 20, 2020
 • Grab mình cái gì cũng dài dòng phức tạp… cứng nhắc quá

  Lượng Vũ Công
  Posted March 20, 2020
 • hay quá

  duong lan huong
  Posted March 20, 2020

Leave a comment