[GRABBIKE] CHÍNH SÁCH BỒI HOÀN ĐƠN HÀNG TẠM ỨNG KHÔNG THÀNH CÔNG

5
46Chính sách được bổ sung từ 29/09/2018, để được bồi hoàn quý Đối Tác cần thao tác đúng các bước hướng dẫn như trong video clip. Các trường hợp không thực hiện đầy đủ quy trình giao hàng tạm ứng, mất hàng, thao tác quoa loa đều không đủ thủ tục để nhận bồi hoàn, kính mong quý Đối Tác lưu ý cùng Grab nhé!

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here