Hướng dẫn 8 bước hoàn thành báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA Mimosa.NET

0
36Hướng dẫn 8 bước hoàn thành báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA Mimosa.NET
Các link chi tiết:
Hướng dẫn: Bảo trì dữ liệu:
Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu
Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc để đảm bảo khớp đúng với số liệu tại Kho bạc
Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121
Hướng dẫn kiểm tra phần hạch toán lương, bảo hiểm
Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản khác
Hướng dẫn, kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H
Hướng dẫn, Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H – Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán – Phần II, và báo cáo F02-1H – Chi tiết Chi hoạt động đề nghị quyết toán
Hướng dẫn, Kiểm tra tính đúng đắn của Báo cáo B02-H – Tổng hợp tình hình kinh phí đã sử dụng và đề nghị quyết toán – Phần II, và báo cáo F02-1H – Chi tiết Chi hoạt động đề nghị quyết toán
Báo cáo B03-H : Báo cáo thu, chi hoạt động sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh lên sai số liệu
Xuất khẩu báo cáo tài chính

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here