Hướng dẫn 9 bước hoàn thành báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA Bamboo.NET

0
46Hước dẫn 9 bước hoàn thành báo cáo quyết toán trên phần mềm MISA Bamboo.NET
Các link chị tiết:
1.Hướng dẫn: Bảo trì dữ liệu để đảm bảo tính đúng đắn của dữ liệu:
2.Hướng dẫn Lập bảng kê các khoản thanh toán tạm ứng và ghi thu, ghi chi :
3.Kiểm tra Bảng đối chiếu với Kho bạc :
4.Kiểm tra Số dư tài khoản 1111, 1121 :
5.Hướng dẫn kiểm tra phần hạch toán lương, bảo hiểm trên Bảng cân đối tài khoản:
6.Hướng dẫn kiểm tra phần Thu hộ, Chi hộ, Quỹ công chuyên dùng trên Bảng cân đối tài khoản:
7.Hướng dẫn kiểm tra các tài khoản khác trên Bảng cân đối tài khoản:
8.Hướng dẫn in các báo cáo tài chính:
+ Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B01-X Bảng cân đối tài khoản :
+ Hướng dẫn kiểm tra B02a-X: Báo cáo tổng hợp thu ngân sách xã theo nội dung kinh tế:
+ Hướng dẫn kiểm tra B02b-X: Báo cáo tổng hợp chi ngân sách xã theo nội dung kinh tế:
+ Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03a – X Báo cáo tổng hợp thu NSX theo mục lục NSNN:
+Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03b – X Báo cáo tổng hợp chi NSX theo mục lục NSNN:
+ Hướng dẫn kiểm tra B06-X: Báo cáo kết quả hoạt động tài chính khác của xã:
+ Hướng dẫn kiểm tra báo cáo B03-X Bảng cân đối quyết toán ngân sách xã:
9.Xuất khẩu báo cáo tài chính

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here