hưỡng dẫn đăng ký và nộp tờ khai thuế qua mạng

0
31theo quy định mới nhất của cơ quan thuế Việt Nam, tất cả các tờ khai liên quan đến thuế sẽ được gửi qua mạng thông qua trang

Và nộp thuế quang trang website :

website chính thức của tổng cục thuế Việt Nam
Đây là video hưỡng dẫn mọi người cách nộp tờ khai thuế qua mạng.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here