Hướng dẫn định khoản Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con

0
55Hướng dẫn định khoản Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con.
Hướng dẫn định khoản Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con
Hướng dẫn định khoản Tài khoản 221 – Đầu tư vào công ty con
Tài khoản 221 là gì? Chúng tôi hướng dẫn cách bạn cách sử dụng tài khoản 221, tài khoản 221 là gì?, nguyên tắc kế toán , cách định khoản tài khoản 211 và bài tập tài khoản 211- đầu tư vào công ty con.
Điều 40. Nguyên tắc kế toán các khoản đầu tư vốn vào đơn vị khác
1. Các khoản đầu tư vào đơn vị khác gồm các khoản đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh, công ty liên kết và các khoản đầu tư góp vốn khác với mục đích nắm giữ lâu dài.
Việc đầu tư có thể thực hiện dưới các hình thức:
a) Đầu tư dưới hình thức góp vốn vào đơn vị khác (do bên được đầu tư huy động vốn): Theo hình thức này, tài sản của bên góp vốn được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán của bên nhận vốn góp;
b) Đầu tư dưới hình thức mua lại phần vốn góp tại đơn vị khác (mua lại phần vốn của chủ sở hữu): Theo hình thức này, tài sản của bên mua (bên đầu tư, nhận chuyển nhượng vốn góp) được chuyển cho bên bán (bên chuyển nhượng vốn góp) mà không được ghi nhận vào Bảng cân đối kế toán của đơn vị phát hành công cụ vốn (bên được đầu tư).

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here