Hướng dẫn đổi số tiền bằng số thành chữ trong excel 2010Đổi số tiền từ số thành chữ là một add-in hay trong excel, giúp bạn chuyển đổi số tiền từ số thành chữ một cách nhanh chóng và chính xác.

Download add-in tại:

Trung tâm đào tạo tin học ứng dụng Đào Vũ – Chuyên đào tạo tin văn phòng. Mở lớp hàng tháng.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

1 Comment

  • Em cảm ơn anh. Cách đổi số này rất dễ thao tác.

    Yến Hoàng
    Posted March 19, 2020

Leave a comment