Sử dụng các hàm VLOOKUP, HLOOKUP, LEFT, IF, MONTH, YEAR, COUNTIF, AVERAGEIF

file câu hỏi :

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

4 Comments

huyen pham

February 23, 2020

Cho e hỏi đã có các video tiếp theo luyện thi MOS về các tab trong excel 2010 chưa ạ

Reply

Luyện thi chứng chỉ MOS, IC3

February 23, 2020

2.1 đúng phải dùng sumif như bạn nói, mình đọc sót ý 🙂
2.3 chỉ có điều kiện là quý 3, quý 4 mình quy ra các tháng từ tháng 7 trở đi. Và sẽ tính ở cột trong định mức. Bạn lấy thêm điều kiện >120 ở đâu vậy nhỉ?
cám ơn bạn đã có ý kiến nhé!

Reply

Phạm Vân Giang

February 23, 2020

ở câu 2.3 thiếu điều kiện >120 nên kết quả chỉ là 2 thôi b

Reply

Phạm Vân Giang

February 23, 2020

Cái ý 2.1 là tổng số tiền của hộ vượt đm thì phải là sumif chứ ạ?

Reply

Leave a Reply