Hướng dẫn doanh nghiệp quyết toán thuế TNCN.
Có thể liên hệ đến phần mềm kế toán, cũng là một công cụ giúp DN khai báo thuế đầy đủ, quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

Công ty phần mềm kế toán OMEGA chuyên cung cấp giải pháp công nghệ đáp ứng với mọi loại hình DN và với doanh thu, lãi lỗ của từng công ty.

Liên hệ:
Phòng kinh doanh công ty OMEGA
M. Diễm – 0986 906 066
Email: kieudiem@omega.com.vn

Email: kieudiem@omega.com.vn

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

2 Comments

Kế Toán Trưởng

February 25, 2020

Hay lắm. Cám ơn bạn.

Reply

Vinh Phan

February 25, 2020

Mọi người có thể học hỏi kinh nghiệm về thuế và các vấn đề về thuế tại www.facebook.com/baocaothue

Reply

Leave a Reply