Hướng dẫn thông báo Người quản lý doanh nghiệp qua mạng điện tửVideo hướng dẫn thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, bao gồm các chức danh:
– Thành viên Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần;
– Thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên;
– Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Nội dung chi tiết:
0:02 Quy định về thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp
0:26 Thực hiện hồ sơ thông báo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp qua mạng điện tử
0:29 Các bước nộp hồ sơ qua mạng điện tử
0:37 Trường hợp người quản lý doanh nghiệp không phải là người đại diện theo pháp luật
2:24 Trường hợp người quản lý doanh nghiệp đồng thời là người đại diện theo pháp luật

Các video liên quan:
– Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

– Hướng dẫn yêu cầu tài khoản đăng ký kinh doanh

– Hướng dẫn ký/xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử:
– Hướng dẫn nộp hồ sơ sửa đổi, bổ sung khi đăng ký doanh nghiệp qua mạng:

Nếu cần hỗ trợ về thao tác, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ số điện thoại:1900 9026 hoặc địa chỉ hòm thư: hotro@dangkykinhdoanh.gov.vn để được hướng dẫn.
Website: www.congthongtin.dkkd.gov.vn

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

Leave a comment