Khai thuế qua mạng – Gửi tờ khai dạng xml

0
39Hướng dẫn gửi tờ khai dạng xml trên Sử dụng với phiên bản HTKK 3.2.5 trở lên
Tải đăng ký của các ngân hàng tại
Cấu hình Firefox, Chrome khai thuế
Download HTKK mới nhất
Download iTaxViewer mới nhất
website hướng dẫn
facebook
youtube

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here