Làm sao để nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng bổ sung qua mạngKê khai thuế giá trị gia tăng bổ sung là trường hợp xảy ra khi các bạn kê khai thiếu hóa đơn bán ra, hoặc các bạn quên kết chuyển thuế GTGT của kỳ trước vào kỳ này, trong 2 trường hợp này các bạn bắt buộc phải kê khai bổ sung vì
Trường hợp kê khai thiếu hóa đơn bán ra: số lượng hóa đơn bán ra kê khai không khớp với báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn. Trường hợp này thông thường phát sinh thêm số thuế phải nộp và phải đóng phạt chậm nộp. Vấn đề này chúng tôi có trình bày trong clip bên dưới. Còn về mức phạt chúng tôi sẽ trình bày ở bài học kế tiếp . Tham khảo tiếp tại website của chúng tôi theo link sau:

thiếu hóa đơn bán ra và quên kết chuyển thuế gtgt của kỳ trước

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

Leave a comment