KÊNH MỚI CHUYÊN TẢI VIDEO ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU THEO YÊU CẦU CỦA CÁC BẠN

# Hãy nhấn nút ĐĂNG KÝ ( và Comment cổ phiếu bạn cần định giá!

ĐỂ ĐẦU TƯ THÀNH CÔNG 100%, tôi giới thiệu bạn các khóa học hiệu quả sau (tôi đã trải nghiệm rất tốt trên UNICA) để bạn bổ sung thêm kiến thức đầu tư cho mình:

# Khóa Học phân Tích Kỹ Thuật [+28% chiến thắng]
[1]. 15 Ngày trở thành đỉnh cao trong phân tích kỹ thuật chứng khoán
Link giảm giá 40%:
[2]. Đầu tư chứng khoán theo phương pháp phân tích kỹ thuật
Link giảm giá 40%:

# Khóa Học Chứng Khoán Nền Tảng [+20% chiến thắng]
[1]. Tự do tài chính cùng chứng khoán
Link giảm giá 40%:
[2]. Hướng dẫn cách Đầu tư Chứng khoán Akira…
Link giảm giá 40%:

Hướng dẫn định giá cổ phiếu | Sử dụng EXCEL để định giá cổ phiếu [+40% CHIẾN THẮNG]
Trong video tôi sử dụng phần mềm Exel để định giá cổ phiếu Vinamilk năm 2020, điều này giúp nhà đầu tư xác định được giá trị trực của cổ phiếu cần đầu tư, từ đó nâng cao lợi nhuận tốt nhất có thể. Các phương pháp định giá cổ phiếu được sử dụng:
+ Định giá cổ phiếu theo dòng tiền DCF
+ Định giá cổ phiếu theo PE
+ Định giá cổ phiếu tương lai theo VMP
+ Định giá cổ phiếu AVE
# Lưu ý đây chỉ là kết quả tham khảo, nhà đầu tư cần kết hợp các phương pháp phân tích khác để tăng cơ hội thắng trong đầu tư.

#minhphungdlu, #phanmemdinhgiacophieu, #dinhgiacophieu

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

Leave a Reply