Phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp: Hướng dẫn học cách đọc và hiểu 1Tải Ebook Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán miễn phí tại đây: .
Học Kiến thức Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Đầu tư, Chứng khoán, Bất động sản, Vàng, Giám đốc tài chính, CFO Việt Nam
Học cách lập Báo cáo Tài chính, học làm báo cáo tài chính cuối năm, Lập báo cáo tài chính hợp nhất, 1. Bảng cân đối kế toán 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

12 Comments

 • dài dòng quá

  Lam Son
  Posted March 24, 2020
 • hoc thi nhu vay nhung lam la mot van de khac

  Hải Trần
  Posted March 24, 2020
 • thuyet minh bao cao tai chinh co quan thue it xem lam ban oi

  Money Trung
  Posted March 24, 2020
 • BCTC hay thật 

  dung tranmy
  Posted March 24, 2020
 • Video giới thiệu sườn bài cho chúng ta biết để phân tích, chứ không có lợi ích và không sử dụng được gì 

  Phao Câu
  Posted March 24, 2020
 • bạn nói đúng đó

  Loi phan trong
  Posted March 24, 2020
 • hay

  ngoc minh
  Posted March 24, 2020
 • phân tích chán vãi. 3 báo cáo, 4 loại tài sản lưu động

  Đăng Minh Đức
  Posted March 24, 2020
 • thuyết minh thì chỉ kèm theo thôi chứ ko được coi là 1 báo cáo tài chính bắt buộc,'

  phale emgai
  Posted March 24, 2020
 • is this the same as US? international standard?

  UnitedPebbles
  Posted March 24, 2020
 • Tất nhiên thuyết minh BCTC là 1 báo cáo trong bộ BCTC rồi

  Thùy Huê Trịnh
  Posted March 24, 2020
 • phải là có 4 báo cáo tài chính chứ nhỉ: bảng cân đối kế toán; lưu chuyển tiền tệ; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

  Huyen Nguyen
  Posted March 24, 2020

Leave a comment