Phân tích Báo cáo tài chính Doanh nghiệp: Hướng dẫn học cách đọc và hiểu 1

12
33Tải Ebook Hướng Dẫn Đầu Tư Chứng Khoán miễn phí tại đây: .
Học Kiến thức Kinh tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Đầu tư, Chứng khoán, Bất động sản, Vàng, Giám đốc tài chính, CFO Việt Nam
Học cách lập Báo cáo Tài chính, học làm báo cáo tài chính cuối năm, Lập báo cáo tài chính hợp nhất, 1. Bảng cân đối kế toán 2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 4. Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

12 COMMENTS

  1. Video giới thiệu sườn bài cho chúng ta biết để phân tích, chứ không có lợi ích và không sử dụng được gì 

  2. phải là có 4 báo cáo tài chính chứ nhỉ: bảng cân đối kế toán; lưu chuyển tiền tệ; báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here