Sách hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính ghi sổ kế toán mới nhất 2013

0
45Trên cơ sở Chế độ kế toán doanh nghiệp, các chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn kế toán thực hiện chuẩn mực kế toán, các thông tư hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các chính sách tài chính, thuế theo quy định hiện hành. Cuốn sách “Hệ Thống Kế Toán Việt Nam — Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Doanh Nghiệp — Hướng Dẫn Ghi Sổ Kế Toán Theo Các Hình Thức Kế Toán, Bài Tập Và Phương Pháp Lập Báo Cáo Tài Chính 2012″ cuôn sách hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính ghi sổ kế toán trình bày cụ thể chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán theo các chương đã nêu ở trên đồng thời cập nhật các Thông tư mới bổ sung, sửa đổi Chế độ kế toán doanh nghiệp và các văn bản liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các loại thuế khác và chính sách tài chính doanh nghiệp.

Nội dung cuốn sách hướng dẫn thực hành lập báo cáo tài chính ghi sổ kế toán gồm

1: Các vấn đề cơ bản về kế toán doanh nghiệp
2: Kế toán vốn bằng tiền
3: Kế toán Tài sản cố định
4: Kế toán vật liệu, công cụ, dụng cụ.
5: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
6: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
7 : Kế toán tiêu thụ thành phẩm, hàng hóa
8 : Kế toán các khoản đầu tư tài chính
9 : Kế toán bất động sản đầu tư
10 : Kế toán xác định kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận
11 : Kế toán nợ phải thu, nợ phải trả và các khoản dự phòng
11 : Kế toán nguồn vốn chủ sỡ hữu và các quỹ
12 : Kế toán Báo cáo tài chính

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/huong-dan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here