Tìm hiểu về sàn giao dịch chứng khoán UPCOM, Những quy định mua bán cổ phiếu trên sàn UPCOM. Tại sao lại có sàn giao dịch UPCOM?
sự khác nhau giữa sàn UPCOM và HOSE, HNX.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

2 Comments

Huysd Anh

February 26, 2020

a ơi mình mua chứng khoán trên sàn upcom .ví dụ sau này mã chứng khoán ấy niên yết trên sàn HOSE thì có bị ảnh hưởng gì ko a?

Reply

QUAN QUAN

February 26, 2020

THANKS A NHIỀU!

Reply

Leave a Reply