SIẾT QUẢN LÝ PHÂN BÓN NHẬP KHẨU ĐỂ NGĂN NGỪA TRỐN THUẾ

0
32SIẾT QUẢN LÝ PHÂN BÓN NHẬP KHẨU ĐỂ NGĂN NGỪA TRỐN THUẾ
Để ngăn ngừa việc doanh nghiệp lợi dụng chính sách để lẩn tránh thuế tự vệ, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các Cục hải quan tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa, lấy mẫu yêu cầu phân tích phân loại sau thông quan với các mặt hàng phân bón NPK nhập khẩu có mã số khai báo thuộc một trong các mã số được nêu tại Quyết định 686 của Bộ Công thương; được nhập khẩu từ các quốc gia không thuộc danh sách được loại trừ áp dụng biện pháp tự vệ nhưng lại khai báo thuộc diện được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ. Trong số các mặt hàng được nêu tại Quyết định 686, có sản phẩm phân bón chứa thành phần Ni-tơ dưới 7%, Lân dưới 30% và Kali trên 3% sẽ được loại trừ khỏi phạm vi áp dụng biện pháp tự vệ chính thức.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here