SureHCS – Thao tác xử lý Lương, Thuế TNCN, Bảo Hiểm

0
39Hệ thống tính lương theo công thức tự định nghĩa, nhanh chóng, chính xác. Tăng mức độ hài lòng của nhân viên về chính sách phúc lợi công ty
1. Bảo hiểm xã hội, thu nhập cá nhân :
Theo dõi xuyên suốt quá trình đóng BHXH của nhân viên ngay từ khi bắt đầu tham gia, diễn biến thay đổi lương cũng như các loại phụ cấp có tham gia đóng BHXH.
Tự động trích nộp, tăng, giảm, điều chỉnh Bảo hiểm hàng tháng dựa vào thông tin lương, nghỉ ốm, thai sản, thôi việc, ký mới HĐLĐ, thay đổi lương … khi có phát sinh
Cho phép điều chỉnh bổ sung, truy thu, truy tăng, điều chỉnh bổ sung Bảo hiểm trong khoảng thời gian bất kỳ tùy theo người dùng điều chỉnh.
Quản lý các chế độ hưởng bảo hiểm xã hội cho nhân viên như: nghỉ ốm, nghỉ con ốm, nghỉ dưỡng sức, thai sản …
Hệ thống báo cáo đa dạng và luôn cập nhật theo tiêu chuẩn của cơ quan BHXH.
2.Tiền lương – Thưởng :

Tự lựa chọn các phương pháp tính lương khác nhau cho từng nhân viên đã được định nghĩa sẵn từ hệ thống như:
Lương thời gian
Lương khoán ngày
Lương khoán tháng
Lương sản phẩm
Lương sản phẩm theo định mức
Lương theo đơn giá từ tổng quỹ tiền lương
Lương theo chức danh công việc
Lương theo doanh thu.

Ngoài ra hệ thống cho phép người dùng tự định nghĩa các các yếu tố tính lương, cách tính lương, phụ cấp hiện có với bất kỳ công thức nào theo quy định của doanh nghiệp.
Hỗ trợ việc tính lương đa nguyên tệ tính lương theo từng nhân viên, đa nguyên tệ trong từng khoản thu nhập cuả nhân viên.
Tạo lập tạm trích Thuế thu nhập hằng tháng và Quyết toán thuế thu nhập hoàn toàn dựa vào thiết lập biểu thuế khai báo từ người dùng.
Tự động tạo các bảng lương chính thức, lương ngoài giờ, phiếu trả lương, bảng kê thuế thu nhập, danh sách trả lương qua ngân hàng…
Cho phép thanh toán lương cho nhân viên bằng nhiều hình thức: Tiền mặt hay chuyển khoản.
Cho phép chuyển khoản cho mỗi nhân viên đến một hoặc nhiều tài khoản tại một hoặc nhiều ngân hàng, trong đó có thể phân chia chuyển khoản chi tiết theo từng khoản thu nhập hoặc theo tổng thực lãnh.
Tự động gửi phiếu thanh toán lương qua email hoặc qua Cổng thông tin nhân sự
Cho phép thiết lập hoạch toán chi phí lương theo nguyên tắc hạch toán bất kỳ, tổng hợp chi phí lương, tạo chứng từ tiền lương sau mỗi kỳ lương và kết chuyển sang phần mềm kế toán.
Cho phép quản lý các khoản tiền vay và tình hình chi trả của nhân viên theo chính sách của công ty.
Cho phép thiết lập từng lọai quỹ trong Ngân sách nhân sự, tăng cường kiểm soát chi phí qua báo cáo tình hình thu chi các Quỹ, giúp doanh nghiệp hoạch định và chủ động phân bổ được Quỹ tiền lương nói riêng và ngân sách nhân sự.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here