[Thi công chức thuế 2016] VBHN thông tư HD thuế thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (33)

0
37[Thi công chức thuế 2016] VBHN thông tư HD thuế thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (33)
Văn bản hợp nhất thông tư hướng dẫn thuế thu nhập cá nhân 05/VBHN-BTC ngày 14/3/2016 (rất dễ học)

THÔNG TƯ[1]
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 65/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013, được sửa đổi, bổ sung bởi:
1. Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014 của Bộ Tài chính sửa đổi,
2. Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ
3. Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ
Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Người nộp thuế
Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
Điều 3. Các khoản thu nhập được miễn thuế
Điều 4. Giảm thuế
Điều 5. Quy đổi thu nhập chịu thuế ra Đồng Việt Nam[19]
Điều 6. Kỳ tính thuế
Chương 2
CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ
Điều 7. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế[20] từ tiền lương, tiền công
Điều 8. Xác định thu nhập chịu thuế[27] từ tiền lương, tiền công
Điều 9. Các khoản giảm trừ
Điều 10. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Điều 11. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Điều 12. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản[46]
Điều 13. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ bản quyền
Điều 14. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ nhượng quyền thương mại
Điều 15. Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ trúng thưởng
Điều 16. Căn cứ tính thuế từ thừa kế, quà tặng
Chương 3
CĂN CỨ TÍNH THUẾ ĐỐI VỚI CÁ NHÂN KHÔNG CƯ TRÚ
Điều 17. Đối với thu nhập từ kinh doanh
Điều 18. Đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công
Điều 19. Đối với thu nhập từ đầu tư vốn
Điều 20. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn
Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
Điều 22. Đối với thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
Điều 23. Đối với thu nhập từ trúng thưởng, thừa kế, quà tặng
Chương 4
ĐĂNG KÝ THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, KHAI THUẾ, QUYẾT TOÁN THUẾ, HOÀN THUẾ
Điều 24. Đăng ký thuế
Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế
Điều 26. Khai thuế, quyết toán thuế
Điều 27. Trách nhiệm của tổ chức Việt Nam ký hợp đồng mua dịch vụ của nhà thầu nước ngoài không hoạt động tại Việt Nam
Điều 28. Hoàn thuế
Chương 5
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 29. Hiệu lực thi hành[53]
Điều 30. Trách nhiệm thi hành[54]
Phụ lục: 01/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 tháng 2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục
BẢNG HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP TÍNH THUẾ THEO BIỂU THUẾ LŨY TIẾN TỪNG PHẦN
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh)
Phụ lục: 02/PL-TNCN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15 ngày 8 tháng 2013 của Bộ Tài chính)
Phụ lục
BẢNG QUY ĐỔI THU NHẬP KHÔNG BAO GỒM THUẾ RA THU NHẬP TÍNH THUẾ
(đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công)

Danh sách phát trọn bộ:

Có thể bạn quan tâm:
Danh sách phát trọn bộ thuế giá trị gia tăng (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập doanh nghiệp (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ thuế thu nhập cá nhân (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ Luật Quản lý thuế (văn bản hợp nhất):

Danh sách phát trọn bộ Quản lý nhà nước về kinh tế chuyên đề 16, 17 (Thi công chức thuế phần kiến thức chung):

Ghé thăm trang nhà – Xem và download tài liệu:

Góp ý trao đổi liên lạc:

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/thue

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here