Thuế Nhà nước: Sắc thuế môn bàiNăm 2016, TPCT có trên 15.000 hộ kinh doanh cá thể và 6.500 doanh nghiệp nộp thuế môn bài. Ngay sau khi kết thúc nhiệm vụ năm 2015, công tác chuẩn bị cho sắc thuế này được thực hiện đồng bộ trong toàn ngành.
—————————–
Nguồn: CanThoTV
Website:
Facebook:

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

Leave a comment