Tiện ích đặt lệnh bán nhiều mã trên APP VNDIRECT (khi chưa đăng nhập OTP)

0
9Tiện ích Bán nhiều mã (Bán cùng lúc nhiều mã chứng khoán hoặc toàn bộ mã chứng khoán có trong danh mục) ra đời nhằm hỗ trợ khách hàng thực hiện chốt lãi, cắt lỗ, cơ cấu lại danh mục nhanh chóng, hiệu quả. Quý khách có thể trải nghiệm tính ưu việt của tiện ích này bằng cách thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập tài khoản giao dịch trên bảng giá DBoard và đăng nhập bước 2: Nhập VTOS/OTP

Bước 2 : Tại Bảng giá DBoard, chọn phần Bán nhiều mã trong Danh mục

Bước 3 : Kiểm tra thông tin lệnh Bán nhiều mã
Bỏ chọn mã chưa muốn bán bằng cách bấm vào ô chọn ở cột đầu tiên trong bảng Chi tiết. Có thể chọn bán tất cả các mã trong bảng chi tiết bằng cách bấm vào ô chọn ở dòng đầu tiên trong bảng

Lựa chọn tỷ lệ % khối lượng muốn bán cho tất cả các mã bằng cách chọn từ ô Tỷ lệ %:
Sửa giá đặt cho từng mã bằng cách bấm vào ô mã sau đó điền mã mới. Lưu ý: Giá đặt mặc định ban đầu là giá sàn của mã nhưng giá khớp là giá hiện tại của thị trường. Quý khách có thể thay đổi giá đặt theo như cách ở trên.

Bước 4 : Xác nhận và Đặt lệnh :
Bấm nút Bán để kiểm tra thông tin lệnh. Chọn Xác nhận Bán để gửi lệnh. Sau đó, theo dõi trạng thái nhập vào hệ thống một cách real-time tại màn hình thông báo lệnh thành công.

Lưu ý:
Hệ thống làm tròn lô khối lượng của từng mã theo tỷ lệ % lựa chọn
Giá đặt mặc định ban đầu là giá sàn nhằm tăng khả năng khớp lệnh, tuy nhiên giá khớp căn cứ theo giá thị trường của mã chứng khoán.

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/ty-gia

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here