Tìm hiểu về hạn mức chào bán chứng quyền của các mã chứng khoán cơ sở

0
53Cùng nhìn lại thay đổi hạn mức chào bán chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant) của các mã chứng khoán cơ sở qua các kỳ.
Theo Quy chế hướng dẫn chào bán và phòng ngừa rủi ro chứng quyền có bảo đảm, điều kiện để cổ phiếu niêm yết là chứng khoán cơ sở của chứng quyền, chứng khoán cơ sở của chứng quyền là cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán tại Việt Nam đáp ứng các tiêu chí sau:
• Thuộc chỉ số VN30 hoặc HNX30 hoặc chỉ số tương đương thay thế (trong trường hợp tổ chức lại các Sở Giao dịch Chứng khoán);
• Giá trị vốn hóa hàng ngày bình quân trong 6 tháng gần nhất từ 5,000 tỷ đồng trở lên;
• Tổng khối lượng giao dịch trong 6 tháng gần nhất tối thiểu đạt 25% số lượng cổ phiếu tự do chuyển nhượng bình quân trong 6 tháng gần nhất;
• Tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng tại ngày chốt dữ liệu xem xét từ 20% trở lên;
• Có thời gian niêm yết từ 6 tháng trở lên tính đến thời điểm xem xét.
• Kết quả hoạt động kinh doanh của tổ chức phát hành chứng khoán cơ sở có lãi tại kỳ xem xét và không có lỗ lũy kế căn cứ trên BCTC gần thời điểm xem xét nhất;
• Không đang trong tình trạng bị cảnh báo, kiểm soát, kiểm soát đặc biệt, tạm ngừng giao dịch, không trong diện hủy niêm yết theo quy chế của Sở Giao dịch Chứng khoán.
Tìm hiểu thêm thông tin tại

Nguồn: https://sangiaodichtienao.com

Xem thêm bài viết khác: https://sangiaodichtienao.com/chung-khoan

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here