TỔNG HỢP CƠ SỞ PHÁP LÝ QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM CHO DOANH NGHIỆP VÀ CHÍNH SÁCH THUẾ MỚI HIỆN HÀNH

0
28PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP -PHẦN II. CƠ SỞ PHÁP LÝ HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

PHẦN III. HƯỚNG DẪN MỚI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

PHẦN IV. HƯỚNG DẪN TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

PHẦN V. HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG HÓA ĐƠN BÁN HÀNG-Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế-Ưu đãi về thuế suất-Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế-Chuyển lỗ-Điều kiện áp dụng ưu đãi thue-Thu nhập chịu thuế -Thu nhập được miễn thuế-Căn Cứ Và Phương Pháp Tính Thuế-Xác định lỗ và chuyển lỗ-Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế-Phương pháp tính thuếƯu Đãi Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp- Áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng-Gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp-Xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được gia hạn-Thời gian gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp-Điều kiện, trình tự và thủ tục gia hạn nộp thuế- Trường Hợp Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Không Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Trường Hợp Điều Chỉnh Sau Khi Đã Uy Quyền Quyết Toán Thuế-Giảm Trừ Gia Cảnh-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Bản Thân-Về Việc Tính Giảm Trừ Gia Cảnh Cho Người Phụ Thuộc-Xác Định Thu Nhập Tính Thuế Tncn-Thủ Tục Khai Quyết Toán Thuế Tncn-Hồ Sơ Khai Quyết Toán Thuế-Nơi Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế-Thời Hạn Nộp Hồ Sơ Quyết Toán Thuế-Hướng Dẫn Khai Tờ Khai-Các Khoản Thu Nhập Được Miễn Thuế-Cách tính thuế-Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Liên hệ : 0935 983 988

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here