Ứng dụng CNTT cơ bản | 24.9.2017 | Đề 1 | Excel | Định dạng theo mẫu 1,000 đồng bằng FORMAT CELLS

4
26Cả trăm đề mới thấy một đề đưa câu sắp xếp lên câu 1 🙋‍♂️

Trang cá nhân (Google Site):
Mình chia sẻ kinh nghiệm làm bài, đề thi, file mẫu, file gợi ý tại đây nhé.

Tóm tắt các câu trong đề:
(Nếu dùng máy tính, bạn có thể click vào mốc thời gian để xem ngay câu đó)
✔️ Câu 1: (0:35) Sắp xếp bảng tính (SORT)
✔️ Câu 2: (1:19) Dò tìm theo cột (VLOOKUP)
✔️ Câu 3: (2:10) Xét điều kiện phức tạp (IF lồng nhau)
✔️ Câu 4: (3:18) Dò tìm theo cột (VLOOKUP) kết hợp điều kiện (IF)
✔️ Câu 5: (4:25) Xét điều kiện (IF) ngày tháng (DATE) kết hợp biểu thức logic (OR)
✔️ Câu 6: (5:51) Tính toán đơn giản. Định dạng 1,000 đồng (FORMAT CELLS…)
✔️ Câu 7: (6:33) Thống kê có nhiều điều kiện (SUMIFS)

#NguyenTranDaThu #TinHocVanPhong #ChungChiTinHoc

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

4 COMMENTS

  1. thầy cho em hỏi cái phần định dạng đồng em nhập #.##0 "đồng" được ko, bởi vì em thiết lập phần nghìn trong region and language dấu phân cách là hàng nghìn, còn dấu phây là phân cách ấu thập phân

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here