VTC14_Chậm nộp thuế bị phạt 0,05%/ngày

0
32(Truyền hình VTC14) – Chậm nộp thuế bị phạt 0,05%/ngày:
Theo quy định được Chính phủ ban hành, người nộp thuế chậm nộp tiền thuế so với thời hạn quy định, thời hạn gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo của cơ quan quản lý thuế, thời hạn trong quyết định xử lý của cơ quan quản lý thuế – thì phải nộp đủ tiền thuế cộng thêm tiền chậm nộp theo mức 0,05%/ngày, tức 18%/năm tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Nguồn:https://sangiaodichtienao.com/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here